Har du mistanke om influensasykdom og ikke har andre sykdomer, ber vi deg holde deg hjemme i 7 dager. Vi anbefaler at du bruker egenmelding. Er dette vanskelig kan du ta kontakt med legesenteret.

Har du andre sykdommer i tillegg som feks i luftveiene, hjerte-kar sykdommer, KOLS og generelt dårlig infeksjonsmotstand ber vi deg ta kontakt med legesenteret. Du kan evt ringe vår vakt tlf. 95 83 00 92.

Det er viktig at du får nok hvile og får i deg rikelig med væske, Du kan bruke paracet som smertestillende og febernedsettende.