Vi påpeker igjen at SMS og E-post ikke skal benyttes ved behov for øyeblikkelig hjelp!