Vårt AKUTT nr: 95 83 00 92.

Vi ber om at dette nummeret KUN brukes ved ØYEBLIKKELIG HJELP.

Utenom våre åpningstider kontaktes Hedmarken legevakt Tlf: 116 117

Eller ambulanse Tlf: 113.