Hopp til hovedinnhold

Send til 2097:

TANGEN fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

TANGEN 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Kr. 6,- per mottatt melding.

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Våre Tjenester

Tangen legesenter er et godt utstyrt legesenter.

Vi tilbyr blodprøveanalyser, urinanalyser, gynekologiske undersøkelser/celleprøver, lungefunksjonsmålinger, EKG, småkirurgi som fjerning av føflekker m.m

Mange av prøvene analyserer vi lokalt på legekontoret slik at vi får resultatene raskt.

De mest omfattende analysene sender vi inn til Furst vårt laboratoriet i Oslo, eller laboratoriet på Sykehuset innlandet. Sende prøver tar 1 uke før vi får svar.

Vi tilbyr også en del vaksiner som f.eks
*Influensavaksine
*Hepatitt A + B vaksine
*Stivkrampe vaksine
*Difteri vaksine

I tilegg har vi:
*EKG*
-----------

Elektrokardiogrammet (EKG) registrerer de elektriske impulsene som sendes gjennom hjertet. Impulsene lar seg påvise/måle utenfor hjertet, f.eks. i armene, i bena, i brystveggen. I forbindelse med taking av EKG festes det derfor elektroder på armene, føttene og brystveggen. Hvis formålet med å ta et EKG bare var å studere den elektriske rytmen, hadde det vært nok å måle kun ett sted. Men ved at man måler på flere steder, kan legene ved skader på hjertemuskulaturen påvise hvor skaden befinner seg.


*SPIROMETRI*
--------------------------

Spirometri er en undersøkelse som måler to forskjellige egenskaper ved lungene:

*Mengde (volum) luft som pustes ut
*Strømningshastigheten til denne luften (flow)

Tilsammen gir måling av volum og strømningshastighet svært god informasjon om lungenes og luftveienes funksjon. Spirometri kalles derfor en lungefunksjonprøve.

Målingene som gjøres ved spirometri, er relativt uavhengig av muskelstyrke og fysisk kondisjon, og gir derfor et godt og objektivt mål på lungefunksjonen.

Spirometri er en av de viktigste metodene man har for å undersøke lungefunksjonen, og brukes svært mye hos blant annet astmapasienter og KOLS-pasienter, som ofte har trange luftveier med redusert luftstrøm (obstruksjon).


*BLODTRYKKSMÅLING*
*24 TIMERS BLODTRYKKSMÅLING*
--------------------------------------------------------
Høyt blodtrykk (hypertensjon) betyr at trykket i kroppens pulsårer er høyere enn det som defineres som normalt. Høyt blodtrykk regnes ikke som en sykdom i seg selv, men er en belastende faktor for hjertet, og medfører en risiko på lang sikt for utvikling av blant annet hjerneslag og hjerteinfarkt.

Ideelt sett skal blodtrykket ligge omkring 120/80. Hos de fleste vil det bli høyere med alderen. Når overtrykket blir 140-150 eller undertrykket blir 90-100 kaller man det mild hypertensjon. Dersom overtrykket er 160-180, eller undertrykket er 100-110, kalles det moderat hypertensjon. Enda høyere trykk kalles alvorlig hypertensjon. Moderat og alvorlig hypertensjon skal nesten alltid behandles med blodtrykksmedisiner.

Hos enkelte kan det også være aktuelt å gjøre en såkalt 24-timers måling. Dette foregår ved at et blodtrykksapparat er koblet til armen din og automatisk foretar målinger gjennom et helt døgn.

Formålet med dette er å se hvordan blodtrykket er hos pasienten under hverdagslige forhold.


*GLUKOSEBELASTNING/SUKKERBELASTNING*
---------------------------------------------------------------------------

Sukkerbelastning er en prøve som brukes, både under svangerskap og ellers, dersom det er mistanke om sukkersyke.

Ved en slik test må du møte fastende til undersøkelsen. Legen vil ta en blodprøve hvor ditt fastende blodsukker måles. Deretter vil du bli bedt om å drikke en bestemt væskemengde, omtrent 2 glass, som er tilsatt sukker. Blodsukkeret måles på nytt etter 2 timer. Ved sukkersyke vil blodsukkeret etter 2 timer være forhøyet.

Du må være fastende fra kvelden før undersøkelsen, og det er viktig at du ikke utsetter deg for større anstrengelser på vei til legekontoret. Under selve undersøkelsen må du sitte eller ligge i ro i de to timene undersøkelsen pågår, og du kan ikke røke.Mere informasjon om undersøkelser og analyser som utføres på legekontor finner du under fanen lenker.

Anbefalte lenker:
Furst

Pasient Håndboken

Har du spørsmål vedrørende undersøkelser/prøver er du velkommen til å ta kontakt med oss på
tlf. 62 58 22 00 eller e-post: tangenlegesenter@yahoo.com